Artbox

Unikia Norge

N/A Facebook Messenger Global Rank

Unikia har utviklet over 200 unike produkter over de siste 4 årene. Det er solgt mer enn 3 millioner enheter i 30 land til en butikkverdi på over 1 mrd kroner og med produksjon på 100 fabrikker. Produktene har vunnet store internasjonale designpriser som Red Dot, og IF designawards. Nå vil vi bruke vår erfaring til å:

  1. Inspirere dem som har en idé til å tørre å satse.

  2. Hjelpe dem som satser på en idé til å utvikle idéen.

  3. Være en plattform der gründere kan selge sine produkter.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 848 ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Unikia Norge