Artbox

The Art of Living

N/A Facebook Messenger Global Rank

„Изкуството да живееш“ преподава различни курсове за саморазвитие и премахване на стреса. Тези курсове дават на участниците умения и техники, с които да подобрят качеството на живота си и да се справят с предизвикателствата с лекота. В основата на тези единствени по рода си програми е Сударшан Крия – мощна дихателна техника създадена от Шри Шри Рави Шанкар, която има доказано въздействие за подобряването на физическото, умственото и емоционално състояние.

„Изкуството да живееш“ предлага специализирани програми за различните възрастови групи и сектори на обществото. Над 100 милиона души в цял свят са преминали през курсовете на „Изкуството да живееш“. Участниците споделят трансформиращи преживявания, вариращи от физическо и умствено благосъстояние до по-добри взаимоотношения и положителни промени в личностните качества. Това обяснява защо курсовете, преподавани от „Изкуството да живееш“ са толкова популярни по целия свят!

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for The Art of Living