Artbox

Teppi Art club - Sáng tạo từ Thực nghiệm

N/A Facebook Messenger Global Rank

Cô Bùi Thị Phương là người sáng lập và phát triển Teppi Art club cùng các cộng sự.

Trên quan điểm “ở Teppi Art club, trẻ nhỏ là trung tâm”, cô Phương đặt hạnh phúc của trẻ qua mỗi buổi trải nghiệm là tiêu chí hàng đầu, qua đó giảm sức ép, giúp các em học tập ở trường hiệu quả hơn.

Hoạt động mỹ thuật là một trong những nền tảng đầu tiên mà Teppi Art club mong muốn thông qua đó khơi nguồn sáng tạo, bồi đắp tâm hồn, nhân cách của trẻ.

Tại Teppi Art club, giá trị của thực nghiệm được đề cao. Qua thực hành, trải nghiệm thực tế, trẻ chủ động khám phá và tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên nên nắm được bản chất và nhớ lâu; Việc được thực hành, thao tác nhiều cũng giúp các em cải thiện kỹ năng vận động, đặc biệt là các thao tác tay. Trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ qua đó được kích thích và phát triển.

Bên cạnh đó, Teppi Art club chú trọng cập nhật và áp dụng có chọn lọc các quan điểm, phương pháp mới từ các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Ngay từ những ngày đầu, Teppi Art club đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các em học sinh và các bậc phụ huynh, sự chung vai của những cộng sự tài năng, nhiệt huyết và trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Teppi Art club hướng đến ngày một nâng cao chất lượng và tính sáng tạo trong từng bài học, để thông qua đó đem lại trải nghiệm thú vị, kiến thức phong phú và đặc biệt là nụ cười tỏa sáng cho các em học sinh thân yêu.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 3 School chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Teppi Art club - Sáng tạo từ Thực nghiệm