Artbox

Stichting Earlybirds

N/A Facebook Messenger Global Rank

Sinds juni 2013 zijn wij een officiële stichting met professionele fotografen. Wij maken belangeloos fotoreportages van te vroeg geboren baby’s in het ziekenhuis, met als doel de ouders een mooie herinnering te bieden aan een heftige en emotionele periode. Het is gebleken dat dit enorm waardevol is en bijdraagt aan het verwerkingsproces. Wij richten ons hierbij met name op kinderen die vóór 37 weken zwangerschap zijn geboren en langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven of zullen verblijven. Juist de eerste weken kunnen een goed moment zijn voor de reportage, omdat ouders in die weken vooral geleefd worden.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Stichting Earlybirds