Artbox

Societe Generale Експресбанк

N/A Facebook Messenger Global Rank

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество – живото застрахователната компания Sogelife България. Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди, сред които Най-добра банка в България от международното финансово списание Euromoney за 2012 г. Наскоро рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Societe Generale Експресбанк - 'BBB+' със стабилна перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България.

99.74% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
52 млн. лв. нетна печалба за 2011 г.;
173.2 млн. лв. нетен банков доход за 2011 г.;
3.5 милиарда лв. общ обем на активите;
150 офиса;
повече от 360 000 клиенти.
Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 848 ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Societe Generale Експресбанк