Artbox

Sống ở đời phải biết mình là AI?

N/A Facebook Messenger Global Rank

Nơi chia sẻ hành trình trải nghiệm của một cô gái khát khao và khát vong đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai?
Tôi nhớ một câu nói: Tôi không biết mình phải làm gì nhưng tôi biết chắc chắn con người mà tôi muốn trở thành. Tôi mong muốn kết bạn và chia sẻ và học tập với những người có cùng một trăn trở như tôi.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Sống ở đời phải biết mình là AI?