Artbox

Rider 1000

N/A Facebook Messenger Global Rank

La Rider1000 és un esdeveniment motociclista no competitiu de 1.000 km per carreteres obertes al trànsit. L’objectiu és certificar el pas pels diferents controls assenyalats en el recorregut triat, fins a arribar a la meta, que coincidirà amb el mateix punt de sortida. L’itinerari no està definit, només hi ha els controls de pas. Cada participant podrà escollir la carretera que consideri més apropiada a les seves característiques de conducció. L’itinerari es publicarà al web perquè cada participant pugui projectar la seva estratègia. El temps màxim per a realitzar el recorregut està calculat sobre la base dels 50 km/h aproximadament. Els participants en la Rider1000 disposaran d’un temps màxim de 20 hores. Els participants prendran la sortida de 6 en 6, cada minut a partir de les 6:00 h del matí del dissabte 7 de maig de 2016, amb sortida i arribada a Manresa ( Barcelona ). La Rider1000 no és una cursa, de manera que no hi haurà ni classificacions, ni premis de cap tipus. Els participants que tinguin el visat de tots els controls fins a la meta, se’ls lliurarà un pin únic i numerat, que certificarà haver completat l’itinerari. Amb la seva fotografia, passaran a formar part del ” Rider1000 Hall of Fame “.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 2 News chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Rider 1000