Artbox

Onion Phụ Kiện

#673 Facebook Messenger Global Rank

🏡HỆ THỐNG ONION PHỤ KIỆN : 👉 130A Mai Hắc Đế ( gần ngã 3 Lê Đại Hành - MHĐ ) 👉 Số 7A ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh ( chân cầu vượt ngã tư NCT-Láng ) 👉 81A Trần Hữu Tước - Hà Nội ( số 55-57 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 200m )

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 116 ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Onion Phụ Kiện