Artbox


MR.FB ADS

#2,764 Facebook Messenger Global Rank

BUAT SAMPAI JADI merupakan tagline yang diguna pakai kepada semua pelajar CIKGU FESBUK MARKETING. Berusaha membantu para usahawan kecil ingin mencuba dalam bidang FESBUK MARKETING. Kelas untuk Basic,Beginner,Intensif,Advance dan Power Marketing Mastery akan di kongsikan kepada para ushawan ONLINE. ANDA USAHWAN ONLINE??

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a Messenger bot like this?

Hire a development team to build your custom AI chatbot.

Vote for MR.FB ADS