Artbox

Marie Stopes International Mongolia

N/A Facebook Messenger Global Rank

Мари Стопс Интернэшнл Marie Stopes Олон улсын байгууллага нь 1921 онд Англи улсын иргэн Мари Стопсийн санаачлагаар анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд дэлхий дахиныг гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн үйлчилгээгээр хүртээмжтэй хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг.

Marie Stopes International олон улсын байгууллага нь нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд нь хүний үндсэн эрх бөгөөд хүн дэлхийн хаана амьдарч буйгаас үл хамааран бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэл үйлчилгээг авах боломжтой байх ёстой гэж үздэг. Бид гэр бүл төлөвлөлтийн болон нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээг жилд 43 орны 7 сая гаруй хүн амд хүргэж байна.

Мари Стопс Интернэшнл Монголиа 1995 онд Монгол Улсаас Англи улсад суугаа элчин сайдын санал болгосны дагуу Монгол Улсын Засгийн газар/ЭМЯ/ Мари Стопс Интернэшнл байгууллагад хамтран ажиллах хүсэлтийг тавьсан.

1995-1997 Монгол улсад өөрийн Төлөөлөгчийн газраа судлах зорилгоор холбогдох эрх мэдэл бүхий хүмүүстэй албан уулзалтуудыг хийж тодорхой тохиролцоонд хүрэв.

1997 оны 11 сар Мари Стопс олон улсын байгууллага Монгол дахь төлөөлөгчийн газраа Монгол Улсын Хууль зүйн яаманд албан ёсоор бүртгүүлж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 3 Health/Beauty chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Marie Stopes International Mongolia