Artbox

M&M's Polska

N/A Facebook Messenger Global Rank

Warunki korzystania ze strony M&M’s Polska na Facebooku znajdującej się poda adresem: https://www.facebook.com/mmspolska/.

Witamy na polskiej oficjalnej stronie Marki M&M’s® na Facebooku. Cieszymy się, że ją odwiedziłeś i zachęcamy Cię do podzielenia się swoimi komentarzami, zdjęciami i filmami.

Mamy nadzieję, że nasza komunikacja będzie przebiegać w dobrej atmosferze, dlatego też prosimy o szanowanie innych odwiedzających i nie publikowanie treści, które są nieodpowiednie, mają charakter groźby, są obraźliwe lub nielegalne oraz odnośników prowadzących do tego typu treści.

Zasady używania strony M&M's Polska:

  • Treści opublikowane na stronie M&M’s Polska na Facebooku niekoniecznie odzwierciedlają opinie i poglądy spółki Mars Polska. M&M’S® nie aprobuje opinii wyrażonych na stronie M&M’s Polska na Facebooku.
  • M&M’S® ma prawo monitorować całość publikowanych treści oraz odrzucać lub usuwać treści niewłaściwe lub obraźliwe.
  • Treści publikowane na stronie M&M’s Polska na Facebooku muszą być dokładne, prawdziwe i związane z marką M&M’S®.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia spółki Mars Polska oraz jej podmiotów powiązanych od odpowiedzialności cywilnej oraz roszczeń prawnych wynikających z opublikowanych przez niego treści lub jego działań na stronie M&M’s Polska na Facebooku.
  • Użytkownik nie może publikować reklam, treści komercyjnych mających na celu pozyskanie klientów, treści o charakterze spamu oraz złośliwego oprogramowania ani odnośników do nich.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień „Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków” dostępnego pod adresem www.facebook.com/terms.

Za treść opublikowaną na Stronie M&M’s Polska odpowiada wyłącznie osoba, która ją opublikowała. Spółka Mars Polska i jej podmioty powiązane („Mars”) nie aprobują ani w inny sposób nie wspierają treści opublikowanych na Stronie przez osoby inne niż przedstawiciele marki M&M’S®

Odnośniki do innych stron i usług

Jeśli na stronie M&M’s Polska na Facebooku opublikowany zostanie odnośnik, nie oznacza to, że popieramy lub kontrolujemy stronę internetową, aplikację mobilną lub inną usługę cyfrową, do której odnośnik ten prowadzi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, dostępność i legalność materiałów zawartych na stronie internetowej lub w aplikacji lub usłudze, do których prowadzi dany odnośnik. Zastosowanie ma w takim wypadku polityka prywatności oraz warunki korzystania, (jeśli występują) zawarte na stronie internetowej lub w aplikacji lub usłudze, do których prowadzi dany odnośnik. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki chronimy prywatność użytkowników dostępne są w Polityce Prywatności Firmy Mars [www.mars.com/privacy].

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for M&M's Polska