Artbox

Màu Cũ

N/A Facebook Messenger Global Rank

Tôi thích những gam màu cũ kỹ phủ bụi thời gian, thích những thước phim cũ chứa đầy kỉ niệm, những không gian cũ nhưng bình yên lặng lẽ nhìn đời!

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 1 Mobile Phone Shop chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Màu Cũ