Artbox

Luxstay

N/A Facebook Messenger Global Rank

Luxstay là một trong những website hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cho thuê căn hộ du lịch cao cấp ngắn hạn ở mọi tỉnh thành. Luxstay đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, không ngừng cố gắng từng ngày để tìm ra được những căn hộ đẹp nhất, độc đáo nhất, ở tại những địa điểm hay ho nhất và cuối cùng với một mức chi phí thấp nhất. Sự hài lòng của quý khách là động lực để đội ngũ nhân viên Luxstay phát triển.

Luxstay is one of the most exclusive short-term rentals booking sites for your vacation in Vietnam. Bringing guests the highest satisfaction is what drives our business day to day. We prioritize the quality of our rentals rather than the actual quantity in order to offer you the best living experience here in this beautiful country.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 49 Restaurant chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Luxstay