Artbox

KTX ĐHQG Confessions

N/A Facebook Messenger Global Rank

KTX ĐHQG Confessions - nơi thổ lộ tâm tư của sinh viên, nơi trao gửi những nỗi niềm thầm kín, nơi chia sẻ những câu chuyện vui, bựa, lạ, độc...có một không hai, nơi giao lưu học hỏi, nơi nhịp cầu nối những trái tim đồng điệu. Đến vơi chúng tôi! Chúng tôi sẽ giúp bạn kể lại cậu chuyện của chính bạn!

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 5 Blogger chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for KTX ĐHQG Confessions