Artbox

Kitycraft

N/A Facebook Messenger Global Rank

KITY CRAFT đang chiêu sinh LỚP MÓC THÚ BẰNG LEN SỢI KHÓA THÁNG 12/ 2014 (Giới thiệu việc làm cho những học viên có nhu cầu)

  • Ngày khai giảng :
  • Thứ 2-4-6 : 01/12/2014
  • Thứ 3-5-7 : 02/12/2014
  • Học phí : 250.000vnd / khóa ( 6 buổi ) Số lượng chỗ ngồi có hạn, vui lòng ghi danh sớm !
  • Điện thoại : 0902.433.515
  • Thời gian học :
  • Sáng : 09h00 - 11h00
  • Tối : 18h00 - 20h00

Facebook : www.facebook.com/kitycraftvn

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 6 Education chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Kitycraft