Artbox

Kethonvoinguoinhat

N/A Facebook Messenger Global Rank

Dịch vụ giới thiệu kết bạn, kết hôn với người Nhật cho các bạn nữ Việt, với hàng ngàn nam giới người Nhật độ tuổi từ 23 đến 35 đang có nhu cầu kết hôn, chúng tôi sẻ giới thiệu đến bạn đối tượng phù hợp nhất, theo điều kiện “MONG MUỐN” của bạn, sau đó sắp xếp cho bạn cùng đối tượng mong muốn đó một “cuộc hẹn xem mặt trực tiếp” để hai bạn có thể tìm hiểu và đi đến xây dựng hôn nhân. Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các bạn nữ tuổi từ 18 trỡ lên và đang trong tình trạng độc thân (kể cả ly hôn). Hiện tại đang sống tại Việt nam hoặc Nhật bản, là tu nghiệp sinh, du học sinh, người đi làm, việt kiều,…

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Kethonvoinguoinhat