Artbox

Kalemi Travel & Tours

#884 Facebook Messenger Global Rank

Agjensi udhetimi me qender ne Tirane prej vitit 2009. Aktiviteti i Kalemi Travel ka fillur ne Gjirokaster ne 1995 me hapjen e Kalemi Hotel.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 1 Travel Agency chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Kalemi Travel & Tours