Artbox

Janusze Futbolu official

N/A Facebook Messenger Global Rank

Dziarska drużyna piłkarska, grająca zarówno lokalnie (FLS Kraków - liga D1) jak i w rozgrywkach międzynarodowych.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Janusze Futbolu official