Artbox

Inbound Cafe

N/A Facebook Messenger Global Rank

Inbound Cafe là website cung cấp các kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về Inbound Marketing cho những ai quan tâm. Inbound marketing giúp bạn tạo ra một kênh truyền thông tiết kiệm và đặc biệt hiệu quả, thân thiện với khách hàng, do không chỉ mang thông điệp của nhà quảng cáo đến cho người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng, mà còn qua đó tạo nên những giá trị gia tăng khác, như kiến thức, giải trí, sự tiện lợi và nhanh chóng khi tìm kiếm thông tin.

Với những mong muốn đó, Inbound Cafe hy vọng bạn đọc sẽ ứng dụng được thông tin, kiến thức được cung cấp qua website để áp dụng cho công việc của mình.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 3 School chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Inbound Cafe