Artbox

Hanessa.com

N/A Facebook Messenger Global Rank

Chuyên thiết kế Váy đôi - Áo đôi Nhận may theo size và có thể yêu cầu các chi tiết bổ sung trên váy, đổi màu váy so với kiểu Hotline: 0907796268 [email protected] www.hanessa.com

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Kiều Tại các ngân hàng sau: Tại Vietcombank: tài khoản số 0721000538034, HCM Tại Vietinbank: tài khoản số 711A81565632, HCM Tại BIDV: tài khoản số 13010001002592, CN HCM Tại Ngân hàng Quân Đội MB: tài khoản số 1490101700004, HCM

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 848 ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Hanessa.com