Artbox

GIFTBOX TRAVEL

N/A Facebook Messenger Global Rank

ความเป็นมา บริษัท กิ๊ฟท์บ๊อกซ์ ทราเวล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 จากความคิดที่อยากให้ ความสุขกับผู้คน คนรัก และครอบครัว ในวันท่องเที่ยวเป็นมากกว่าความสุขที่เรา จะเก็บไว้เพียงแค่คนเดียว จึงเริ่มที่จะแนะนำแพ็คเกจทัวร์ และลองทำโปรแกรมท่องเที่ยวในแบบของตัวเองขึ้นมา โดยมีแนวคิด หรือ สโลแกน ที่ว่า Open Your Happiness “เปิดประสบการณ์ความสุข” เราจึงจัดตั้ง บริษัท กิ๊ฟท์บ๊อกซ์ ทราเวล จำกัด และใช้ชื่อทางการตลาดว่า “Gift Box Travel” โดยประกอบธุรกิจหลักเป็นทัวร์ เอเจนซี่ ที่จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ในประเทศที่รวบรวมงานบริการ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรม และงานบริการหลังการขายเรามีการคัดสรรคุณภาพโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการความสุขลูกค้าในวันเที่ยวที่มีหลายระดับ โดยมีระบบงานรองรับทุกความต้องการ ในปี 2557 ทางบริษัทได้ มีฐานลูกค้าจำนวนกว่า 8,000 คน ทางบริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนางานในทุกด้าน โดยเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานในงานบริการมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริการลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้น Vision (วิสัยทัศน์)

  • เป็นบริษัททัวร์ภายในประเทศที่ทำให้คนไทยมีความสุข
  • เป็นบริษัททัวร์ที่มีคุณภาพในงานบริการ และเข้าใจความสุขของคนไทยมากที่สุด
  • เป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากคนในประเทศไทยมากที่สุด

Mission (พันธกิจ)

  • สร้างมาตรฐานในงานบริการทัวร์ ส่งเสริมให้คนไทย เที่ยวในประเทศ
  • บรรลุการเป็นผู้นำในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
  • สร้างพันธมิตรด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้มีมาตราฐานที่ดียิ่งขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใด ของข้อความ รูปภาพจากเพจแห่งนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 2 Travel Agency chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for GIFTBOX TRAVEL