Artbox

Giọng Ải Giọng Ai

N/A Facebook Messenger Global Rank

Giọng Ải Giọng Ai gameshow truyền hình kết hợp cả hai yếu tố âm nhạc và hài hước.

Chương trình gồm hai đội chơi gồm nghệ sĩ Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang và Ốc Thanh Vân. Ngoài ra, mỗi tập sẽ xuất hiện thêm 2 ca sĩ khách mời đặc biệt.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Giọng Ải Giọng Ai