Artbox

Gap

N/A Facebook Messenger Global Rank

Trang Facebook Gap sẽ là cộng đồng đầy thú vị dành cho bạn cập nhật và tìm hiểu tất cả những thông tin giảm giá, bộ sưu tập mới, các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và nhiều hơn nữa về nhãn hàng thời trang Gap. Chúng tôi mong đợi những bình luận và các câu hỏi của bạn tại trang chủ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không xác nhận cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, ý kiến, khiếu nại hoặc tư vấn chia sẻ bởi người dùng Facebook khác. Vui lòng không dựa trên các thông tin hoặc lời khuyên từ các người dùng khác. Chúng tôi chân thành khuyến khích tất cả mọi người phải tôn trọng các thành viên khác và ý kiến của họ. Hãy hiểu rằng trong khi chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các thông tin đăng nhưng chúng tôi có quyền dỡ bỏ theo quyết định của chúng tôi khi có các nội dung sau:

  1. Lăng mạ, nói xấu hoặc khiêu dâm.
  2. Không trung thực, lừa dối hoặc gây nhầm lẫn.
  3. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  4. Hành vi phá hoại – bao gồm mặt hình ảnh và âm thanh.
  5. Bất cứ hình thức lôi kéo với mục đích riêng.

Đối với bất kỳ nội dung mà bạn gửi, bạn hoàn toàn trao cho GAP những thông tin không mang tính độc quyền, có thể chuyển nhượng, đã có giấy phép, miễn phí bản quyền, có giấy phép sử dụng trên toàn cầu, quyền sao chép, chỉnh sửa, xóa, điều chỉnh, đăng, dịch, bán hoặc phân phối tất cả nội dung bạn đăng trên trang Facebook Gap, mà không có sự phê chuẩn của bạn hoặc bồi thường bởi Gap.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 2 Community chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Gap