Artbox

Edunote

N/A Facebook Messenger Global Rank

Edunote hazırda İtaliyada Siena şəhərində - “Siena Universiteti”, Roma şəhərində yerləşən “La Sapienza” və “Tor Vergatta” universitetlərində təhsil imkanları təklif edir.

“Siena Universiteti” təqaüd prqoramı çərçivəsində tələbələr 2 il müddətində hər semester 800 euro təqaüd, təhsil müddətində gün ərzində 2 dəfə yemək və ən əsası qalmaq üçün yer ilə təmin olunurlar. Romada yerləşən “La Sapienza” və “Tor Vergata” universitetləri üçün təqaüd proqramında il ərzində hər bir tələbə 5000 Avro təqaüdlə təmin olunur. Siena universitetindən fərqli olaraq yaşayış üçün yer və yemək bu təqaüd proqramında yer almır.

*qeyd: : “Siena” və “La Sapienza” Universitetlərinin təqaüd proqramı universitetin illik təhsil haqqını qarşıladığı halda “Tor Vergata” Universiteti üçün bu keçərli deyil. Lakin “Tor Vergata” Universitetlərinin illik təhsil haqqı o qədər də yüksək deyil.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 2 News chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Edunote