Artbox

Dan Public Transportation דן תחבורה ציבורית

N/A Facebook Messenger Global Rank

חברת דן נוסדה ב- 1945 (שלוש לפני קום מדינת ישראל), אך החלה לפעול כגוף המספק שירותי תחבורה ביישוב היהודי עוד ב- 1909(!) חברת דן, מחלוצות הפעלת התחבורה הציבורית בישראל נמנית עם הגופים הכלכליים הבודדים שנולדו בשנותיה הראשונות של הציונות בארץ ישראל.

כיום דן הוא מפעיל התחבורה הציבורית הגדול והמוביל בגוש דן, המסיע למעלה מ – 17 מיליון נוסעים ומבצע - 5 מיליון קמ בחודש. שירותים אלה ניתנים במרחב הכולל של 22 רשויות מקומיות ואוכלוסייה של כ – 2.5 מיליון איש. עיקר הפעילות מתמקדת בגוש דן, המהווה מעגל העסקים והפעילות המרכזי במדינה (כ – 60% מהתוצר הלאומי נוצר בגוש דן). במהלך השנים שקדה חברת דן על פיתוחו של מערך ההיסעים העירוני בגוש דן תוך התאמתו להתפתחויות האורבניות, הגיאו – פוליטיות והטכנולוגיות אשר עברו על מדינת ישראל בכלל, וגוש דן בפרט. ולכן לחברת דן כמפעיל תחבורה ציבורית ניסיון ומיומנות גבוהים ביותר בהפעלת תחבורה ציבורית בסביבה אורבאנית צפופה.

במשך עשרות שנים הייתה דן קואופרטיב, כלומר, חברה בבעלות עובדיה.מתוך כוונה להתאים את הארגון למגמות המשתנות בתחום התחבורה הציבורית ועל בסיס הרצון להתייעל ולהימנות עם השורה הראשונה של החברות בתחום השירותים הניתנים לציבור, הוחלט באסיפת החברים(בעלי המניות) של דן לבצע שינוי מבני מעמיק ויסודי תוך הפיכת הארגון לחברה בעמ. שינוי זה נכנס לתוקף לאחר קבלת אישור כל הרשויות והחל ממאי 2002 נקראת החברה: דן חברה לתחבורה ציבורית בעמ.

חברת דן מפעילה את שירותי התחבורה הציבורית במרחבי המטרופולין בגוש - דן . בנוסף, מפעילה דן את קו 400 מבני-ברק לירושלים. בדן מועסקים כ- 2400 עובדים (מהם כ- 830 בעלי מניות). מדי חודש מובילים אוטובוסי דן מעל 14 מיליון נוסעים (כ- 640 אלף ביום). דן מעניקה לנוסעים הנחות מפליגות עי שימוש במגוון כרטיסים: למעלה מ- 120 אלף נוסעים רוכשים מדי חודש כרטיסי מנוי חודשיים (חופשי חודשי) ונהנים מהנחה של יותר מ- 40%. כ- 10,000 נוסעים רוכשים מדי יום כרטיסי חופשי יומי, המאפשרים נסיעות ללא הגבלה בערים שונות במטרופולין החל מהשעה 09:00 בבוקר. דן מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם רכבת ישראל ומציעה לציבור הנוסעים מגוון רחב של כרטיסים משולבים לנסיעה ברכבת ובדן, במחירי הנחה הן על בסיס יומי והן על בסיס חודשי. בני הנוער נהנים מהנחה של 50% באמצעות כרטיסיות רגילות, והאזרחים הותיקים נהנים מהנחה בשיעור זה על כל מגוון הכרטיסים. סטודנטים נהנים מהנחה משמעותית של עד 50% ברכישת כרטיס סטודן שנתי. עיקר סכומי הסובסידיה המועברים כיום לחברה, נועדו לכיסוי ההנחות בתעריפי הנסיעה.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 6 Education chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Dan Public Transportation דן תחבורה ציבורית