Artbox

Create & Business - Pozyskiwanie Dotacji / Marketing

N/A Facebook Messenger Global Rank

CREATE & BUSINESS Zapraszamy do współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji zarówno krajowych jak i unijnych dla osób fizycznych, firm (na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej), dla organizacji pozarządowych, JST i innych podmiotów.

ZAKRES WSPÓŁPRACY: -Pomagamy wybrać właściwą strategię projektu, dobieramy właściwy konkurs, -pomagamy w opracowaniu harmonogramu wydatków projektu, -przygotowujemy biznesplan projektu tak w części merytorycznej jak i finansowej, -piszemy profesjonalny wniosek o dotację, -prowadzimy wniosek na etapie oceny, -przygotowujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie, -koordynujemy wniosek, -pomagamy rozliczyć dotację.

Dodatkowo dla firm proponujemy współpracę w zakresie MARKETINGU W SOCIAL MEDIA dotyczącą:

  • prowadzenia fanpage na facebooku oraz innych portalach społecznościowych
  • opracowywania kampanii reklamowych
  • tworzenia grafiki
  • tworzenia stron www.
  • szkolenia w zakresie social media.
Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Create & Business - Pozyskiwanie Dotacji / Marketing