Artbox

Cơm Cuộn Moon

N/A Facebook Messenger Global Rank

Moon mang đến cho các bạn bữa ăn ngon bổ rẻ được làm từ cơm, mang phong cách Hàn Quốc và hương vị Việt Nam Thực đơn của Moon

  • Cơm cuộn
  • Trà sữa, trà đào
Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Cơm Cuộn Moon