Artbox

Basso - Hot sales hàng hiệu nam

#4,009 Facebook Messenger Global Rank

Với 5 năm kinh doanh hàng Mỹ (All sale), Chúng tôi thành lập Basso - Hot sales hàng hiệu nam với mong muốn dành riêng cho các quý ông dịch vụ order hàng hiệu Mỹ, Anh, Tây Ban Nha với chất lượng tốt nhất.

Bạn chỉ cần ngồi tại nhà, tìm sản phẩm trên website chính thức của các hãng hàng hiệu từ Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và gửi link sản phẩm bạn muốn mua cho chúng tôi, Basso sẽ báo giá và order hàng về đến tận tay bạn.

Email: basso.hotsales@gmail.com

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 116 ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Basso - Hot sales hàng hiệu nam