Artbox

Báo Người Lao Động

N/A Facebook Messenger Global Rank

Ngày thành lập Người Lao Động Fanclub 10-10-2010 Ngày 28-7-1975: Báo Công Nhân Giải Phóng ra số đầu tiên, từ ngày 28-7-1990 đổi tên thành Báo NLĐ.

Người Lao Động Fanclub là nơi facebooker chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, bình luận của riêng mình dù nhận định trái chiều với bài viết của tác giả. Comment của bạn luôn được trân trọng và… không bị xóa nếu CHÍNH XÁC, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT và NGHIÊM TÚC.

Tại Người Lao Động Fanclub, mỗi facebooker có thể trở thành một nhà báo. Hãy chia sẻ bất kỳ thông tin, hình ảnh, video clip mà bạn có, chứng kiến hay… nghe kể. Dù bạn là ai, đừng ngần ngại, hãy làm báo cùng Báo Người Lao Động.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Báo Người Lao Động