Artbox

Bách Kinh Xây ChatBot

N/A Facebook Messenger Global Rank

HÃY ĐỂ BÁCH KINH XÂY CHATBOT LÀ NƠI TÍNH YÊU BẮT ĐẦU CỦA CÁC BẠN <3 Bách Kinh Xây Chatbot là một ứng dụng chat giúp bạn kết nối, giao lưu với những người lạ. Để sử dụng:

  • Mở inbox fanpage.
  1. Gõ một kí tự bất kì,fanpage sẽ tự động tìm kiếm và kết nối bạn với một người bạn bất kỳ, và 2 bạn hoàn toàn không biết nhau.
  2. Gõ pp nếu muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for Bách Kinh Xây ChatBot