Artbox

บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

N/A Facebook Messenger Global Rank

ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย เราเป็นบริษัท ผู้ผลิต โรงงานผลิต อุปกรณ์จานดาวเทียม และ อุปกรณ์รับชมทีวี เพิ่มความคมชัด...ให้กับทีวี ใน บ้าน ด้วยอุปกรณ์คุณภาพ ที่จะช่วยทำให้ทีวีที่บ้าน...ชัดขึ้น ช่องรายการมากขึ้น...ในราคาประหยัด ด้วยระบบ ดิจิตอล ระดับความคมชัดสูงแบบ HD

อุปกรณ์ที่ทางบริษัทผลิต

  • ชุดจานดาวเทียม...ขนาดเล็กแบบ พกพา ไม่ต้องติดตั้ง มีหลากสีให้เลือก
  • ชุดจานระบบ KU -BAND ขนาดเล็ก สำหรับบ้านที่ต้องการจานเล็กๆ
  • ชุดจานระบบบ C-BAND สำหรับท่านที่ต้องการรับชมทีวีแบบมากช่อง
  • ชุดจานขนาดใหญ่ที่ใช้รับรายการทีวี ต่างประเทศ
  • ระบบ เครื่องรับดาวเทียม แบบ ความคมชัดมาตรฐาน SD
  • ระบบ เครื่องรับดาวเทียม ความคมชัดสูง HD
  • ระบบ เครื่องรับ ดิจิตอลทีวี ภาคพื้น Digital TV
  • และ อุปกรณ์ ปลีกย่อยเสริม สำหรับ การรับชมทีวีโดยรวม
Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด