Artbox

משחקים שבלב, משחקים טיפוליים, קלפים טיפוליים וכישורי חיים

N/A Facebook Messenger Global Rank

משחקים שבלב היא חברה המפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון עשיר של משחקי קופסה ומשחקי קלפים. המשחקים נוגעים במכלול נושאים: אינטליגנציה רגשית, ערכים, תקשורת חברתית, חשיבה חיובית וכישורי חיים.

המשחקים פותחו מתוך הבנה והכרה בצורך בכלים חדשים של תקשורת מקרבת, רגישה ואמתית ובדרך חדשה של שיח מלב אל לב.

דרך ההנאה שבמשחק נוצר תהליך ספונטני של למידה ושל הפנמת ערכים כגון: חשיבה חיובית, הקשבה, סבלנות, כנות, חברות, העצמה ועוד.

הצבעוניות הססגונית ואופיים הערכי והחוויתי, מושכים את העין והלב ומוסיפים נופך של איכות וייחודיות למשחק, להנאה, ללמידה ולשיתוף הפעולה.

משחקים שבלב משמשים כמשחקים טיפוליים לאנשי מקצוע מהתחום הטיפולי והחינוכי וכמשחקים חברתיים לבילוי איכותי משפחתי.

משחק טיפולי הוא משחק המאפשר התערבויות טיפוליות, חשיפה רגשית ומקום להבעה ותקשורת ויוצר מרחב טיפולי בטוח ומוגן בעבודה הקבוצתית והטיפולית .

סוגי המשחקים הקיימים:

משחקים טיפוליים ומשחקי רגשות משחקי תקשורת ומודעות חברתית קלפים טיפוליים משחקי יוגה ותנועה

למי מיועדים המשחקים?

•לכל אדם המעוניין להעמיק את הקשר עם רגשותיו ועם עולמו הפנימי

•פסיכולוגים •עובדים סוציאליים •מטפלים מתחומים שונים

•אנשי הוראה וחינוך • מנחי קבוצות • יועצים ארגוניים

•הורים המעוניינים להעמיק את הקשר עם ילדיהם.

משחקים שבלב מציעה בנוסף:

סדנת העשרה : טיפול באמצעות משחק לאנשי מקצוע מתחום הטיפול והחינוך. סדנה מעמיקה : טיפול בטראומה באמצעות משחק לאנשי מקצוע מתחום הטיפול. יצירת משחקים על פי דרישה אישית והתאמה לנושאים שונים.

את המשחקים יוצרים: טל זכרין - S.E ושותפים/ות נוספים/ות.

טל, מטפלת סומטית מוסמכת, תושבת העיר שדרות, מתמחה בעשר השנים האחרונות בטיפול בטראומה, עובדת עם ילדים בסיכון ועם ילדי שדרות ועוטף עזה,

מטפלת במרכז חוסן שדרות, מנחה קבוצות וצוותים מקצועיים מתחום הטיפול, הרווחה והחינוך.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore 4 Consulting Agency chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for משחקים שבלב, משחקים טיפוליים, קלפים טיפוליים וכישורי חיים