Artbox

אור הרשבי

N/A Facebook Messenger Global Rank

מוסדות אור הרשבי הוקמו על ידי קבוצת יהודים יקרים, ששמו להם למטרה להפיץ בעולם את אורו ותורתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על מנת להביא ישועה לעם ישראל. במוסדות הקדושים מתקיימת פעילות מגוונת ועניפה עליה תוכלו לקרוא באתר זה בהרחבה, אך קודם לכן, על מנת להבין טוב יותר את הרקע להקמת אור הרשבי, כדאי שנקדים מעט היסטוריה.

כל יהודי יודע כי רבי שמעון הוא אחד מדמויות ההוד שקמו לעם ישראל. שמו נישא ונערץ יותר משאר התנאים והאמוראים, ויעיד על כך גם ציונו שהוא כמעט היחיד בארץ ההומה אדם בכל ימות השנה. אך לא רבים יודעים מי הוא זה שהקים את הציון שעל הקבר. מתברר שהיה זה האריזל הקדוש בכבודו ובעצמו! הוא זה ששלח בשעתו את ר' אברהם גאלאנטי למירון, על מנת להקים מבנה ראוי לשמו על קבר התנא האלוקי. מאז ועד היום לא ננטש המקום אף לא לרגע, כשמדי פעם נוספו למבנה הקיים חלקים וחדרים נוספים.

את ההסבר לתופעה יחודית זו יש לראות בדברי הזוהר הקדוש על הגאולה שתבוא במהרה בימינו, ואלו דבריו: בזוהר דא יפקון מן גלותא, כלומר, בזכות חיבור הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות! ככל שאנו מתקרבים יותר אל הגאולה, גדל והולך זרם המבקשים להדבק באורו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר. בימינו אנו, ימות עקבתא דמשיחא, ניתן לראות בבירור כיצד עם ישראל כולו מתאחד סביב ההערצה לרבי שמעון ולתורתו. זהו ההסבר היחיד לריבוי הלא טבעי של העולים לציונו בלג בעומר, ולמספרם הגדל וההולך של אנשים בעולם כולו המתעניינים בקבלה.

Chat  on Messenger  on Messenger

Need a chatbot for your business?

Explore ManyChat chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace

Vote for אור הרשבי